top of page

Privacyverklaring

Waarom wijzigt LEMCA zijn privacyverklaring?

Met deze wijzigingen voldoen we aan de hoge eisen die worden gesteld door de General Data Protection Regulation (GDPR) in de Europese Unie. Daarvoor hebben we onze privacyverklaring aangepast. We blijven de taal vereenvoudigen en het jargon verwijderen om onze privacyverklaring beter leesbaar en begrijpelijk te maken.

 

Wat is de GDPR?

De GDPR is een regelgeving die databescherming voor iedereen in de Europese Unie (EU) verbetert en gelijktrekt. En omdat wij vinden dat al onze klanten profijt kunnen hebben van die regels voeren we deze wijzigingen wereldwijd door. De GDPR vraagt om meer openheid en transparantie van bedrijven over hoe ze persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken. Ook worden er strengere beperkingen opgelegd wat betreft het gebruik van persoonsgegevens.

 

Hoe vaak zijn jullie van plan jullie privacyverklaring te wijzigen?

We wijzigen onze privacyverklaring als dat nodig is, zodat ons beleid strookt met de internationale regelgeving, ons product en onze bedrijfsvoering.

 

Welke informatie verzamelt LEMCA over mij?

LEMCA verzamelt je naam, telefoonnummer, e-mailadres, verzendadres, betaalgegevens, locatiegegevens, IP-adres en muziek interesse (instrument).

 

Waar heeft LEMCA mijn gegevens voor nodig?

LEMCA gebruikt de gegevens die wij verzamelen om jou de beste beleving van onze producten en services te bieden, en om jouw ervaringen te verbeteren en personaliseren. We gebruiken de gegevens ook om met jou te communiceren, bijvoorbeeld om je berichten over jouw instrument te sturen en om nieuwe producten, services, beveiligingsfuncties of andere updates beschikbaar te maken.

 

Hoe worden mijn gegevens gebruikt?

LEMCA gebruikt de gegevens die wij verzamelen voor de volgende doeleinden:

 

* Productverbetering
* Toekomstige productontwikkeling
* Klantenservice
* Beveiliging, veiligheid en het beslechten van geschillen
* Analyse van productprestaties
* Communicatie en marketing

Verkoopt LEMCA gegevens aan derden?

Nee. Dat hebben we nooit gedaan en dat gaan we ook nooit doen.

 

Kan ik ervoor kiezen om geen informatie te delen met LEMCA?

Ja, je kunt er voor kiezen om bepaalde persoonlijke gegevens niet naar LEMCA te sturen; bijvoorbeeld aanvullende gebruikersgegevens zoals prestatie- en activiteitgegevens..

 

Hoe verwijder ik mijn persoonlijke gegevens van LEMCA en wat zijn de gevolgen?

Je kunt altijd een mailtje sturen naar info@lemca.com of contact opnemen met het klantenserviceteam om je gegevens te laten verwijderen.

 

Bewaart of deelt LEMCA mijn creditcardgegevens?

Nee. De gegevens worden alleen gebruikt om de betaling ten tijde van de aankoop te verwerken.

 

Hoelang bewaart LEMCA mijn gegevens?

LEMCA bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het aanbieden van de services en ondersteuning van je product, voor het uitvoeren van transacties die jij hebt aangevraagd of voor andere essentiële doeleinden, zoals het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, het beslechten van mogelijke geschillen en het naleven van onze overeenkomsten. Omdat deze behoeften kunnen variëren voor verschillende gegevenssoorten in de context van verschillende producten of services, kunnen de feitelijke bewaarperiodes aanzienlijk variëren.

 

Hoe wordt informatie bewaard en beveiligd op de servers van LEMCA?

LEMCA ziet het als zijn plicht om jouw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om je persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking. We bewaren de persoonsgegevens die jij verstrekt bijvoorbeeld op computersystemen met beperkte toegang en in gecontroleerde omgevingen. Wanneer wij gegevens via het internet overdragen, beschermen wij die door middel van versleuteling.

 

Gebruikt LEMCA cookies om informatie te verzamelen?

Ja, wij gebruiken cookies ewanneer je onze website bezoekt. Door onze website te bezoeken, ga ja akkoord met het gebruik van deze cookies voor de doeleinden die in onze privacyverklaring worden beschreven. Dit helpt ons om jou de best mogelijke ervaring te bieden en zorgt ervoor dat bepaalde delen van onze website goed functioneren. Je kunt je browser- of apparaatinstellingen altijd aanpassen om geen cookies te accepteren als je je hier zorgen om maakt.

Maakt LEMCA gebruik van advertenties op basis van interesses?

Ja. We werken met externe adverteerders die cookies en soortgelijke technologieën gebruiken om meer relevante advertenties over LEMCA op onze website en op het internet te plaatsen. Om advertenties op basis van interesses te plaatsen, combineren de adverteerders niet-persoonsgebonden gegevens die zijn afgeleid uit jouw online activiteiten om de advertenties op jouw interesses af te stemmen. Je persoonsgegevens worden hierbij niet gedeeld.

 

Welke veiligheidsmaatregelen worden toegepast voor kinderen die toegang hebben tot LEMCA-producten?

LEMCA richt zich niet op kinderen en is niet bedoeld om kinderen aan te trekken. LEMCA zal nooit opzettelijk persoonsgegevens van kinderen vragen of kinderen verzoeken om persoonsgegevens sturen. Hoewel bezoekers van alle leeftijden op onze website kunnen surfen, verzamelen wij nooit opzettelijk persoonsgegevens van personen onder de zestien. Als na een kennisgeving door een ouder of voogd of na constatering via andere middelen blijkt dat een kind onder de zestien zich op ongepaste wijze bij deze site heeft aangemeld met gebruik van valse informatie, zullen wij het account van het kind annuleren en de persoonsgegevens van het kind uit onze dossiers verwijderen.

 

Hoe neem ik contact op met LEMCA als ik vragen heb over de privacyverklaring?

Voor vragen over het gebruik van je persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naar info@lemca.com .

bottom of page